popodkreślać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) * Papiery te jednak zwrócone nam zostały w Poitiers pod moim adresem dopiero w pół roku, w maju 1836. W moich skryptach i w listach do mnie pisanych dużo było miejsc popodkreślanych, z wykrzyknikami i znakami zapytania. Oczywiście musiał to robić Polak. Do policji w Paryżu, jak tam powszechnie mówiono, miał wówczas należeć znajomy mi dobrze jeszcze z Warszawy młody doktor medycyny, nazwiskiem Teodor Rostkowski, wielki zwolennik rokiem wprzód zmarłego Maurycego Mochnackiego, kiedy ten usiłował podkopać i obalić Komitet Lelewela. Otóż tego Rostkowskiego posądzano w Pa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Janowski, Jan Nepomucen 1950. Notatki autobiograficzne 18031853, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.