popodcinać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Spełniwszy to pierwsze morderstwo, w tenże sam sposób pozbawił życia córkę, a potem żonę i syna Landaua, który przerażony tym, co się w oczach jego działo, uciekł do sieni i tam krzyk podniósł. Pomordowawszy wszystkich, popodcinał im gardła scyzorykiem, zrabował, co się pod ręką znalazło i nareszcie, otworzywszy drzwi ^luczami wydobytymi z kieszeni jednej z ofiar, przez nikogo nie widziany wyszedł z mieszkania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1957. Kroniki. T. 6, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo