popołudniu

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ztąd też tak liczne i tak tłumne meetingi, ilekroć jaki ważniejszy przedmiot zajmuje uwagę publiczną. Ztąd także w większych miastach, zwłaszcza popołudniu w dni świąteczne , spotyka się tak często., na placach publicznych i w parkach, mówców perorujących do ludu. Ten wykłada ewangelię, tamten rozbiera jakie prawidło moralności, inny coś z ekonomii politycznej, inny jeszcze przynosi jaką machinkę i tłómaczy jćj użytek, popęd bowiem do nauki równie tam jest silnym jak uniesienie dla wymownego słowa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo