poplotkowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tymczasem Korniłowicz zajechał do Puszkina, popatrzył na kartkę, zrozumiał, że jego rozmowa stała się już zbyteczna, i nie czekając na niego odjechał. Puszkin udał się do Inzowa. Iwan Nikiticz przetrzymał go do obiadu i jak opowiadano w zarządzie, ciesząc się z możności poplotkowania, cały czas „zmywał mu głowę”, potem nakarmił go i odesłał z adiutantem do aresztu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowikow, Iwan 1951. Puszkin na wygnaniu, przeł. G. Timofiejew, J. N. Miller, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.