poplotkować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) swój sposób niegłupia. Wiedziała, że na świecie są panowie, którzy powinni rozkazywać, i ludzie prości, którzy mają służyć, toteż nie raziła jej ani pokora, ani pokłony do ziemi; ale z podwładnymi obchodziła się delikatnie i łagodnie, żaden ubogi nie odszedł od niej bez jałmużny i nigdy o nikim źle nie mówiła, chociaż czasem lubiła poplotkować. W młodości była bardzo ładna, grała na klawikordzie i trochę mówiła po francusku; lecz w ciągu długoletnich wędrówek z mężem, za którego wyszła wbrew woli, roztyła się i zapomniała muzyki i francuskiego. Syna kochała i bała się niewy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Turgieniew, Iwan 1954b. Z pism. W przededniu. Ojcowie i dzieci, przeł. T. Stępniewski, J. Guze, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.