poplonowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) skonałego siana z 1 ha. Jako poplon ścierniskowy w czystym siewie seradela daje mniejszy zbiór zielonki, lecz może być doskonale wykorzystana na pastwisko dla bydła. Mieszanki poplonowe z seradelą dają więcej zielonki, o wysokiej wartości pokarmowej. Ze względu na dużą wartość użytkową seradeli wielu rolników uprawia ją obok koniczyny czy lucerny nawet na żyźniejszych glebach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MPRoln - Mały Poradnik Rolnika (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.