poplenerowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tabl.: il. portr.j 21 cm — Bibliogr. s. 219—224. — Indeksy. — Sum. 1036/52 WOJEWÓDZKI PLENER FOTOGRAFICZNO-FILMOWY „Lanckorona 80", 1. 1980: Lanckorona 80: [wystawa poplenerowa oprać. Zofia Bożek]. — Bielsko-Biała [1980]. Dział Informacji, Wydawnictw i Dokumentacji Wojewódzkiego Domu Kultury przy pomocy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. — [8] k.: il.; 15X22 cm 1037/52...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil 1957. Woda z Niemna, Warszwa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.