poplejstoceński

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wszystkie wielkie wynalazki techn. i osiągnięcia nauk., będące fundamentem współczesnej cywilizacji — począwszy od tak prostych, choć niezwykle doniosłych, jak udomowienie zwierząt i roślin, wytapianie metali i zbudowanie pojazdów na kołach, a skończywszy na broni palnej, napędzie mech., radiotelekomunikacji i energii atomowej. Wszystkie te ogromne osiągnięcia są dziełem ludzi poplejstoceńskich. Pozwala to przypuszczać, że mózg osiągnął już wtedy u gatunku Homo sapiens tak wielką potencjalną sprawność i nagromadził w sobie tak znaczne moce rezerwowe, że postępujący szybko rozkwit kultury przebiegał w zasadzie niezależnie od dalszej ewolucji anat. i fizjol. mózgu cz.,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.