poplatoński

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) alia narrazione poética (1588). Wypowiedź Verdizottiego czerpie inspiracje z poglądów Platona i wyprowadza z nich dojrzałe w swej przejrzystości formuły. Oczywiście ma ona też za sobą inne tradycje teoretyczne i zawiera pojęcia, które wykrystalizowały się już w późniejszej, poplatońskiej wiedzy o poezji. Traktacik ten, zachowany w rękopisie i bardzo mało znany dzisiejszym badaczon poetyki (dopiero w 1974 roku doczekał się we Włoszech krytycznej edycji), zawiera uwagi subtelne i dociekliwe, odznaczające się zarazem - na tle epoki odrodzenia - pewnym odosobnieniem. Trudno twierdzić, że...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sarnowska-Temeriusz, Elżbieta 1995. Przeszłość poetyki. Od Platona do Giambattisty Vica, wyd. drugie zmien., Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.