popkulturalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Artykuł jest podsumowaniem wyników badań nad językiem czasopism dla młodzieży, które pod kierownictwem prof. dr. hab. Walerego Pisarka prowadzi Pracownia Analiz Zawartości Prasy Ośrodka Badań Prasoznawczych UJ. Przedmiot analiz to: dwutygodnik Bravo, wydawany od 1991; obecny na rynku od 1996 miesięcznik Machina. Najlepszy Magazyn Popkulturalny, wydawany przez spółkę polsko-amerykańską w nakładzie 80 tys.; ukazujący się od 1995 r. w Krakowie tygodnik Droga. Tygodnik Młodzieży Katolickiej i ukazujący się od 1967 roku, ale unowocześniony, miesięcznik Jestem. Magazyn PCK, nakład 400 tys. egz.1, Popcorn, Dziewczyna...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bralczyk, Jerzy, Mosiołek-Kłosińska, Katarzyna (red.) 2000. Język w mediach masowych, Warszawa : Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.