popisywanie się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Lukan deklamuje tam swą Far sal i ę, Silius Italik swą Wojnę Punicką, Stacyusz swąTebaidę i Aehilleidę, Pliniusz swą Pochwałę Trajana.2) Skarżył się już Horacy na tę manię popisywania się. Chłostał ją Juwenal w swych satyrach 3), ale pod koniec życia sam jćj uległ, i srogo za to odstępstwo od pierwotnych przekonań ucierpiał, bo gdy siódma jego satyra, najeżona przytykami do jednego z ulubieńców dworu, została zbyt dobrze zrozumianą i obsypaną oklaskami przez słuchaczów, Adrjan, pod pozorem jakiejś missyi wojskowej, wygnał 801etniego satyryka aż gdzieś na same kończyny Egiptu , do Syeny, gdzie tćż wkrótce wygnaniec umarł...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.