popisować się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Bachusowi asystowało. Tym tedy porządkiem udawszy się do Pawilonu, stanęli przed Królem IMcią w asystencji wielu IchMciów pod namiotem łowieckim będącym, tamże pomieniony kołacz od majstra piekarzów z woza zdjęty wielkim tym nożem był rozkrojony i IchMciom do skosztowania prezentowany, który ze wszystkim dobrze będąc wypieczony z podziwieniem wszystkich przytomnych, in direptionem 2 kompanii Grenadierów, blisko paradujących, był oddany. Piekarczykowie ze swymi egzercycjami i wywijaniem chorągwi popisowali się, Bachus zaś z towarzyszem swoim spełnił zdrowia Króla IMci i innych IchMciów”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szenic, Stanisław 1964. Mars i Syrena, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnogaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.