pop-prowokator

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ze ślepymi, ponieważ umieli kręcić. Z dalekich przedmieść, stamtąd, dokąd w lecie przywożono na barkach z wyspy Gutujewskiej angielski węgiel dla fabryk i zakładów przemysłowych, z wielkich zakładów, w których odlewano, montowano, budowano maszyny, z fabryk, gdzie przędzono mocne nitki i tkano perkale — zewsząd, gdzie ludzie zbierali się tłumnie, bo pracowali razem, ruszyli do pałacu robotnicy z popem-prowokatorem Haponem na czele...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szkłowski, Wiktor 1965. Ze wspomnień, przeł. A. Galis, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.