pop-liberalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „autentycznego” człowieka. W rzeczywistości, prawda Bytu, antynomia tragizmu egzystencji skażonej grzechem i radosnej nowiny soteriologicznej jest z gruntu niedostępna cywilizacji pop-liberalnej, która nie chce nic słyszeć ani o winie ani o zbawieniu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kresy - Kresy (Lublin)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.