popłynięcie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na mgnienie, umiała odciągnąć jej uwagę. Pozostanie w kraju, zamknięcie się poetycko w zbudowanej własnoręcznie klatce idei, wysokiej zapewne, ale w której poza wzbijaniem się i opadaniem, nie można było roztoczyć skrzydeł w żadnym bocznym kierunku, groziło Konopnickiej dogmatyzmem literackim i stałą rutyną myślową. To też, mimo zdziwienia z widoku słońca i popłynięcia z dzwonem, nie może zataić sama przed sobą, że chce jej się nowych napojów i, jak jeleń do zdroju, dusza jej tęskni do żywej wody...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dickstein-Wieleżyńska, Julja 1927. Konopnicka. Dzieje natchnień i myśli, Warszawa : Księgarnia K. Wojnara i S-ki
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.