popłoszyć

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dzięki Stronnictwu Ludowemu ta obawa nie istnieje już dzisiaj w Niemczech. Król pruski zeszedł do roli prostego junkra średniowiecznych czasów. Cesarz austriacki, chwiejąc się między Scyllą węgierską a Charybdą słowiańską3, zdziera ze swej twarzy maskę chwilowego liberalizmu. A książątka i króliki niemieckie drżą jak popłoszone zające, wzięte w potrójny ogień Prus, Austrii j Volksparteju. Jak długie i szerokie Niemcy, naraz wszyskie kwestie polityczne, socjalne, ekonomiczne, religijne i filozoficzne poruszone zostały. Jeszcze jeden tylko pomyślny ciąg wiatru,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Żychowski, Marian (red.) 1965. Pierwsza Międzynarodówka a sprawa polska. Dokumenty i materiały. Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników w świetle polskiej prasy emigracyjnej i krajowej w latach 1864-1872, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo