popłoniczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Autorki zastosowały surowicę ozdrowieńców popłoniczych u 102 dzieci w wieku od pół roku do 10 i więcej lat, pozostających w styczności ze szkarlatyną i u 47 dzieci chorych na płonicę. Surowicę otrzymywano od dzieci po przebytej chorobie — między 21. dniem od wysypki — do końca 3-go miesią...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.