popłacić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) potem zredukowano na jeden. Funduszów nie miał także, i nie byłby mógł zebrać aktorów i zacząć przedstawień, gdyby nie hoina pożyczka, jaką dostał od pisarza Rzewuskiego. Mimo to, wszystko, jemu wiodło się dość szczęśliwie, a niemieckiemu przesiębiorcy Bulli tak źle, że nie mogąc poradzić sobie inaczej, sam prosił Bogusławskiego iżby popłaciwszy jego długi, wziął przedsiębiorstwo i niemieckiego teatru także, którego sam został dyrektorem. Tak się i stało, i zrazu wiodło się doskonale. W zimie grywano w teatrze urzędowym,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1903. Historya literatury polskiej. T. 1-3, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłów

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.