popłacalność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i prawdziwego ducha religijności w ogóle. „Zachodzi wielka różnica pomiędzy dwiema postawami: Zawsze dopatrywać się w sakramentach Boga, który przemawia do nas przez znak Swej miłości, i starać się zrozumieć to, co do nas mówi i czego od nas wymaga dając, i działając — lub też mówić o skutkach sakramentów tak, jak gdyby wszystko nie zależało od Boga osobiście działającego i od słów, które kieruje do nas w swej miłości; słów, na które człowiek powinien otworzyć się wewnętrznie, słuchając ich i przyjmując je z pokorą. Człowiek techniki przesłania zasadniczym tematem swego życia, zagadnieniem »popłacalności i skutecznością zagadnienie osobowości i kultu związane ze słowem, z symbolem, w miłości, z oddaniem siebie samego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.