poosiowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1. Licznik jonizacyjny: 1 cylinder, 2 nić metalowa, 3 zaciski wysokiego napięcia, 4 opór tej w nim (zwykle poosiowo), odizolowanej od ścian metalowej nici (rys. I). Do nici przyłożony jest dodatni względem cylindra potencjał. Powstałe po przejściu cząstki jonizującej przez cylinder jony dodatnie i elektrony pod wpływem pola elektrostatycznego wędrują odpowiednio do ścian cylindra (katody) i nici (anody) — między ściankami cylindra i nicią przepływa zatem impuls prądu elektrycznego, tzw. prąd jonizacyjny. Gdy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.