poolingowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rzyści. Organizują one rynek zbytu, wybierają najkorzystniejsze rynki spośród znanych, wyszukują nowe w kraju i za granicą, zbierają informacje z całego świata o notowaniach cen na giełdach i innych elementach koniunktury handlowej, prowadzą zorganizowaną reklamę, uczestniczą w targach i wystawach krajowych i zagranicznych, regulują podaż ze strony rolników, m. in. przez kredyt pod składowane towary (głównie zboża) i przez poolingowy system rozrachunków oraz podaż...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Boczar, Kazimierz 1973. Spółdzielczość, wyd. 3 zmien., Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.