poodzierać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i z tćm dziełem będzie. Zostaną także piękne formy, barwy, lecz tego, co wiodło do pisania, tego, co było duszą i najbardziej za duszę chwytało, — nie będzie... Jakkolwiek bądź, będę wam usłużny. Żal mi tylko, że całe dzieło tak oszelmowane, poodzierane — co musi być koniecznie, jeżeli, jak ojciec chce, i na te, i na tamte strony mamy zważać.“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.