pooddzielanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Specjalista w zakresie terminologii lotniczej (nielotnik) definiuje termin start w sposób następujący: «rozpoczęcie lotu od momentu ruszenia samolotu i oderwania się od ziemi do momentu ustalenia się lotu wznoszącego». Przedmiotem definicji nie jest pojęcie z zakresu nauki specjalnej, ale sytuacja, której analiza nie wymaga wiedzy fachowej i może się ograniczać do pooddzielania od siebie kolejnych momentów zachodzących w tej sytuacji. Warunkiem sformułowania trafnej definicji jest zdolność plastycznego wyobrażania sobie chwili startu samolotu i jasnego transponowania tego obrazu na słowa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1970. Elementy leksykologii i semiotyki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.