poobsiadać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bora, schodzi w podziemia podobnie jak praca partyjna. Mocny prąd rewolucyjny rozbija się o militarną tamę reakcji polskiej, wspomaganej przez imperialistów angielsko-francuskich i ich lokai — prawicowych socjalistów. Obszarnicy polscy, wydziedziczeni na Ukrainie i Białorusi, poobsiadali hurmem urzędy w Polsce i zamienili je na reduty walki z polską klasą robotniczą i Związkiem Radzieckim. Chłopów zneutralizowano obietnicą „reformy rolnej w majestacie prawa". Odbierano robotnikom resztki zakonspirowa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kowalczyk, Józef, Daniszewski, Tadeusz, Kalicka, Felicja (red.) 1951. KPP. Wspomnienia z pola walki, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo