ponadnormatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Okazuje się, że gdyby nie było wojny, to na terytorium dzisiejszych Niemiec Poczdamskich mieszkałoby w 1949 roku 64,745 mil. osób, a więc tylko o 3,505 mil. osób mniej, aniżeli mieszkało tam rzeczywiście. Oznacza to, że „ponadnormatywny“, nieprzewidziany przyrost ludności Niemiec Poczdamskich wyniósł nie 14,2%, lecz tylko 5,9%, a więc dwa i pół razy mniej. Rozłożony na przedmiotowe dziesięciolecie przyrost ten wyniósłby przeciętnie 5,9%o rocznie, co razem z założonym jako podstawa wyliczenia przyrostem naturalnym 8%o rocznie dałoby 13,9%o łącznego przyrostu ludności rocznie. Dla porównania: przyrost naturalny w Niemczech wynosił: w 1875 r...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kokot, Józef 1957. Logika Poczdamu, Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.