polowo-ewakuacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W związku z pewną stabilizacją frontu w dniach 29—30.4. zmniejszyły się straty w ludziach i wynosiły one 235 żołnierzy (w tym 62 zidentyfikowano jako zabitych). Spośród 135 rannych w korpuśnym punkcie medycznym udzielono pomocy tylko 38. Należy przypuszczać, że pozostali ranni, w związku z tym, że 1 KPanc. przydzielony był do związków taktycznych 2 armii WP, trafili do dywizyjnych punktów medycznych 5 i 8 DP lub wprost do wysuniętego oddziału polowo-ewakuacyjnego nr 4, rozmieszczonego w m. Spremberg. W tym czasie ramię ewakuacji sanitarnej od KPM, który znajdował się w Zeissig, skróciło się do 20 km...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WojskPH - Wojskowy Przegląd Historyczny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.