polotny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Don Juan, największy i właściwie najoryginalniejszy poemat Byrona, był w Polsce naśladowany nie tak co do treści, jak nastrojów, maniery, formy. Na nim nauczyli się Polacy gryzącego dowcipu, persyflażu towarzyskiego, wirtuozostwa językowego i władania polotnego wierszem. Poemat ten znalazł upowszechniciela w Polsce, który go zdołał przetworzyć i styl jego przejąć i ztąd właściwości jego zostały może istotniej wcielone w polską literaturę, niż nawet Manfreda i Korsarza, i dziś jeszcze żywo odzywają się w naszej poezyi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Windakiewicz, Stanisław 1914. Walter Scott i lord Byron w odniesieniu do polskiej poezyi romantycznej, Kraków : Druk. Uniw. Jagiell.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.