polonofilstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) laków, zwłaszcza w okresach przed r. 1812 i w czasie kongresu wiedeńskiego, wątpić raczej nie możemy. mimo całej .chwiejności i częstej nieszczerośei tego monarchy. Niewątpliwie, nie było to prawdziwe polonofilstwo ani tym mniej poczucie sprawiedliwości, ale przede wszystkim ambicja odegrania roli wspaniałomyślnego monarchy na scenie międzynarodowej oraz także chęć zaznaczenia woli autokraty, wobec tego, że car odczuwał niechęć wielu swoich wybitnych poddanych do Polaków i do projektów wskrzeszenia państwa polskiego. Liczne łaskawe za...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Batowski, Henryk (oprac.) 1957. Dekabryści, przeł. S. Borska, Wrocław ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.