polonijny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) — 203 — trudna, skoro okazała się ona łatwą po 2-giej wojnie. Odnosi się chwilami wrażenie, że w pewnych ośrodkach polonijnych a szczególnie wśród prasy działają agentury, które świadomie rozwijają kampanie celowego ogłupiania opinii publicznej, i polonijnej i polskiej wogóle, że ta akcja jest szeroko pomyślana i konsekwentnie realizowana. Bądźmy spokojni o to, że wszystkie wrogie nam siły uczynią co możliwe, aby zgotować nam niespodzianki, o których nie śniło się filozofom...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wyrwa, Józef 1951. Pamiętniki partyzanta, Chicago : Ampol Book
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.