polityczno-towarzyski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Konserwatyści, do których zaliczała się znaczna część ziemiaństwa reprezentowana przez klub polityczno-towarzyski „Kasyno Obywatelskie”, wydawali „Dziennik Poznański”. Podczas wojny wychodziły dwa pisma ugodowe, stanowiące głos „lojalnej” wobec zaborcy części ziemiaństwa polskiego: poznańska „Gazeta Narodowa” i „Kraj” wydawany w Lesznie. Były te pisma pod wyraźnym bojkotem społeczeń...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kasprowicz, Bolesław 1965. Byłem juniorem, Gdynia : Wyd. Morskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.