polityczno-terytorialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jest nie Ameryka lecz Sowiety. Potwierdzona została również druga nasza teza, a mianowicie, że spór chińsko-sowiecki jest konfliktem interesów politycznych i terytorialnych a dopiero w dalszej kolejności jest również zatargiem ideologicznym. Nowy garnitur KC — może potępić linię ideologiczną poprzedniego reżymu. Konflikty polityczno-terytorialne są znacznie bardziej trwałe i znacznie trudniejsze do rozwiązania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.