polityczno-policyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) biety te są politycznie niepewne. Kobiety takie — podobnie jak ma to miejsce w stosunku do innych politycznie niepewnych jeńców radzieckich — winny być zwolnione z niewoli i przekazane Policji Bezpieczeństwa. Jeżeli w wypadkach wyjątkowych przebadanie polityczno-policyjne nie wykaże nic obciążającego, to należy kobiety te zwolnić z niewoli i odstawić do dyspozycji właściwego urzędu pracy.420 Müller zaopatrzył rozkaz OKW w następującą „klauzulę wykonawczą“: 419 Pisemny protest przeszło 60 jeńców niemieckich przeciw okrucieństwom popełnianym przez Niemców na jeńcach radzieckich. Der Prozess,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Datner, Szymon 1961. Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach wojennych armii regularnych w II wojnie światowej, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.