polisemia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i wielofunkcyjnymi). Marr w swej pracy: „Aktualne problemy i kolejne zadania teorii jafetyckiej“ pisał: „Zmiany myślenia — to trzy systemy budowy mowy, ogólnie rzecz biorąc, wypływające z różnych systemów gospodarki i odpowiadających im struktur społecznych: 1) komunizmu pierwotnego o budowie mowy syntetycznej, z polisemią wyrazów boz rozróżniania znaczenia podstawowego (realnego) i funkcjonalnego; 2) struktury społecznej opartej na wyodrębnieniu się różnych form gospodarstwa wraz ze społecznym podziałem pracy, czyli z podziałem społeczeństwa według zawodów, rozwarstwieniem jednolitego społeczeństwa na grupy produkcyjno-techniczne, przedstawiające pierwotną formę cechów, którym towarzyszy struktura mowy, wyodrębniająca części mowy, a w wypowiedzi — rozmaite zdania, w zdaniach zaś — różne jego części itp. i inne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Językoznawstwo 1950. Językoznawstwo radzieckie na nowych drogach rozwoju, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.