polieter

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ż.l. należą: kalafonia, mastyks, kopale, bursztyn, damara, sandaraka, szelak, elemi, syntetycznych zaś — polichlorek i polioctan winylu, poliacetale, polichlorek winylidenu, polietery winylowe, polistyren, polimery fluorowe, chloro- i cyklokauczuk, poliamidy, żywice akrylowe, nowolakowe, fenolowe czyste i modyfikowane, mocznikowe, melaminowe, epoksydowe, maleinowe, alkidowe, poliestrowe nienasycone, silikonowe, aldehydowe, ketonowe, kumaronowo-indenowe, poliuretanowe, węglowodory chlorowane itp. L.ż. stosowane są...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.