poleceniowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) WYKAZ TERMINÓW OKREŚLONYCH 301 Przedzaimkowy zapowiednik zespolenia 209 Przemilczana podstawa 189 Przestrzenne złożenie dwuwypowiedzeniowe równozależne 225 Przestrzenny stosunek zespolenia 225 Przycisk 214 Przyczynowe oznajmienie imiesłowowe 271 Przyczynowe wypowiedzenie podrzędne 229 Przyczynowe złożenie dwuwypowiedzeniowe równozależne 229 Przyczynowy stosunek zespolenia 227 Przy dawka dopełniająca 138 Przy dawka ilościowa 151 Przy dawka okolicznościowa 138 Przy dawka opisująca 139, 141 Przy dawka opisująca porównawcza 144 Przy dawka orzekająca 152 Przydawka przynależnościowa 145 Przy dawka właściwościowa 138 Przydawka wyodrębniająca 147 Przyłączający związek 84 Przywypowiedzeniowy spójnik 206 Przyzwalające oznajmienie imiesłowowe 271 Przyzwalające wypowiedzenie podrzędne 234 Przyzwalające złożenie dwuwypowiedzeniowe równozależne 235 Pytająca melodia wypowiedzenia 212 Pytające oznajmienie sądząco-uczuciowe 28 Pytające zdanie 17 Rosnący kierunek intonacyjny 211 Rozkazująca melodia wypowiedzenia 212 Rozłączny szereg 82 Rozwijające oznajmienie sądzące 18 Równozależne złożenie wielo wypowiedzeniowe 281 Równozależny stosunek 78 Równozależny stosunek zespolenia 202 Równy kierunek intonacyjny 211 Rytmiczna pauza 213 Rzeczywiste warunkowe wypowiedzenie 240 Samodzielny człon szeregowy 284 Samoistne oznajmienie sądzące 21 Sądząca postawa 6 Sądzące oznajmienie 18 Sądzące zdanie 13 Sądząco-uczuciowe oznajmienie 25 Sądzący składnik dodatkowy 86 Składnik 44 Składnik główny oznajmienia uczuciowego 134 Skutkowe wypowiedzenie podrzędne 230 Skutkowe złożenie dwuwypowiedzeniowe równozależne 233 Słowne orzeczenie 103, 122 Splot dwuwypowiedzeniowy 274 Sposób zespolenia 203 Spójnik 71, 205 Stosunek syntaktyczny 75 Stosunek zespolenia 200 Syn taktyczna pauza 213 Sytuacyjnie umotywowane oznajmienie woluntalne 36 Szczegółowe poleceniowe oznajmienie woluntalne 36 Szczegółowy związek jednoczłonowy poleceniowy 134 Szereg 78 Szeregowe orzeczenie 102 Szeregowe polecenie 131 Szeregowy odbiorca 130 Szeregowy podmiot 98 Ścisły ciąg wypowiedzeń 194 Ścisły szereg 79 Średnia pauza 214 Treść przedstawieniowa 5 Tylko podstawowe wypowiedzenie 282 Uczuciowa postawa 7 Uczuciowe oznajmienie 30 Uczuciowe zdanie 16 Układowy przedmiot 14 Ułamkowy składnik 71 Uprzedzająca melodia wypowiedzenia 213 Uzasadniająca melodia wypowiedzenia 213 Wartościujące oznajmienie sądzącouczuciowe 25 Wartościujące zdanie uczuciowe 16 Warunkowe oznajmienie imiesłowowe 271 Warunkowe wypowiedzenie podrzędne 238 Warunkowe złożenie dwuwypowiedzeniowe równozależne 242 Warunkowy stosunek zespolenia 237...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewicz, Zenon 1937. Składnia opisowa współczesnej polszczyzny kulturalnej, Kraków : PAU
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.