polderowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W zrozumieniu własnego i społecznego interesu, jaki tkwi w nienaruszalności, wytrzymałości wałów ochronnych i polderowych, każdy mieszkaniec Żuław powinien interesować się ich stanem i o zauważonych uszkodzeniach, kto-, rych pozostawienie zagrażać może przerwaniem wału, winien niezwłocznie zameldować strażnikowi wałowemu, a o ile takiego nie ma Zarządowi Gminy, a ten ze swej strony powiadomi o tym właściwe Rejonowe Kierownictwo Rcbót Wodno-Melioracyjnych. Kierownictwa te...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Żuławy - Żuławy. Biuletyn Informacyjny Pe­ł­­­nomocnika Ministra Roln. i R.P. dla Za­gospodarowania Żuław (Gdańsk)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.