polaroid

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) optycznie płaskie powierzchnie 201, 202 optyka geometryczna 14 oscylograf katodowy 77, 124 oś optyczna soczewki 276, 278, 287 ozon 45, 46 Palnik Bunsena 88 „parowanie" elektronów 96, 123, 124, 191 pasmowe widmo 157, 158, 232 Pelagia nostiluca 62 pierścień benzenowy 194, 273 pierścienie Newtona 220, 221 pierścieniowe związki 220 pigmenty 232, 235, 284 pirheliometr 45 plamy słoneczne 40, 41, 42, 113 planety 51, 52, 53, 61 pobudzenie atomu 22, 71, 74, 77, 117, 200 pochłanianie światła (absorpcja) 31, 39, 45, 46, 53, 74, 103, 158, 165, 166, 214, 218, 220, 246, 247, 249, 251, 265, 269, 293 pochodnie 41 podczerwień 31, 32, 47, 72, 76, 99, 100, 110, 111, 121, 129, 152, 154, 165, 218, 219 podwójne załamanie 133, 161 polaroidy 138, 218 polaryzacja 132, 135, 137, 138, 139, 161 polaryzator 135, 136, 138 podczerwone lampy 100 polewa szklana 210, 211, 216 powłoka elektronowa atomu 20, 21, 22, 24, 26, 42, 105 pozytyw 257, 258, 259, 262, 269, 270, 309 prawo Grassmanna 146, 318 „ Kirchhoffa 158 prawoskrętny roztwór 139 prążki dyfrakcyjne 187 „ Fraunhofera 47, 158, 159 pręciki oczne 291, 292, 293, 294, 295, 296, 300, 314, 315 prędkość światła 26, 27, 28, 29, 168, 169, 173 promienie gamma 17, 128, 129, 214 „ katodowe 77, 122 „ „wzrokowe" 14 promieniotwórczość 50, 53, 129 promieniowanie 24, 29, 31, 32, 45, 46, 48, 58, 72, 76, 99, 122, 158, 165, 166, 167, 216, 234, 256 promień fali 168, 169, 170, 182, 187, 193 promień krzywizny soczewki 275, 276, 283, 285 protony 19, 20, 21, 22, 48, 50, 105, 116, 117, 321 próchno świecące 34, 62 pryzmat 152, 153, 159, 160, 161, 173, 177, 192, 200, 202, 211, 272, 273, 274, 275 przednia komora oka 282 przewodnik elektryczny 95, 105 purpurowa barwa 207, 208, 214, 227, 266, 301 pył meteoryczny 53 Reflektory 61, 66, 98, 204 refrakcja atmosferyczna 176 rentgenowskie promienie (X) 17, 76, 111, 122, 123, 128, 129, 189, 212, 214, 256 rentgenowska lampa 122, 123, 124, 126 rezonans elektryczny 110 robaczek świętojański (świetlik) 65, 66 rogówka oka 281, 282, 299 rozkład energii promieniowania 33, 45, 58, 72, 147, 166, 167 334...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zmysłowska, Stanisława 1957. Wśród świateł i barw, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.