polarogram

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) trolitycznego, lub elektroda kalomelowa. Zależność natężenia prądu elektrolizy od napięcia w postaci krzywej polarograficznej rejestruje się za pomocą polarografu (otrzymując tzw. polarogram) lub obserwuje na ekranie oscyloskopu (metoda zw. oscylopolarografią); krzywa polarograficzna składa się z tzw. fal; potencjał, przy którym następuje załamanie krzywej, odpowiadający osiągniętemu przez elektrodę kroplową potencjałowi wydzielania substancji ulegającej redukcji (utlenieniu), jest charakterystyczny dla danego jonu i służy do oznaczania jakościowego składu roztworu; zwykle wyznacza się potencjał półfali (potencjał odpowiadający punktowi środkowemu między dwoma załamaniami krzywej); wysokość fali (natężenie prądu granicznego) jest proporcjonalna do stężenia danego jonu i pozwala na obliczenia ilościowe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.