polarograf

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) analizy ilościowej rozcieńczonych roztworów; polega na pomiarze natężenia prądu przepływającego przez elektrolit podczas jego elektrolizy na rtęciowe: kroplowej katodzie; w pewnych ściśle określonych warunkach natężenie płynącego prądu jest proporcjonalne do stężenia jonów obecnych w roztworze; polarograf, przyrząd do analizy polarograficznej. W. Pol 726 POLAROID, płytka lub błona z przezroczystego materiału, pokryta warstewką zorientowanych w określony sposób drobnych kryształków pewnych związków organicznych (np. siarczanu jodochininy); służy do polaryzacji światła (jest gorszym polaryzatorem od nikola)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.