poklepem

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wąklica ‘stary garnek’, fcosior ‘narzędzie do wygarniania żaru z pieca’, kierzynka i tłuczka ‘maślnica’, łachań ‘misa, donica’, morus ‘brudas’, łachmytek ‘rzemieślnik, mieszczanin’, zdrój, struga, Stecka ‘ścieżka , pluta ‘slota’, szadź ‘szron’, skałka ‘szczelina’, skołojrzak' ‘wczesny owies’, snatki ‘płytki’, gardy ‘wybredny’, jarki ‘kruchy*, nałoźny ‘nawykły’, porny ‘średni’, porywny ‘poręczny*, buzować (się) ‘palić się’, dygować ‘z wysiłkiem dźwigać’, kocołować ‘nie spać i doglądać’, kopielić się ‘zakurzyć się’, kopsać ‘kopać*, krszyć ‘kruszyć’, ligęzić się ‘przymilać się’, morusać (się) ‘brudzić (się)’, nabzdyczyć •się ‘nadąć się, napuszyć się’, ochapiać się ‘przypominać sobie’, otoknąć ‘opłukać’, plęgnąć się ‘lęgnąć się’, podolić się i plózować się ‘dobrze się hodować*, patłać ‘partaczyć*, pełgać ‘świecić się, spalać się szybko’, pszczyć się ‘błyszczeć się’, przyboś ‘bosą nogą w trzewiku’, na poklep a. poklepem ‘po kolei*, jednoraz ‘nagle’, zamanąwszy ‘co chwila, często, niekiedy’, tyło ‘tylko’...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Urbańczyk, Stanisław 1962. Zarys dialektologii polskiej, wyd. 2 zmien. i rozszerz., Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.