poklecić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wrażenia muzyczne? Trudno pokonać inne, te pierwsze, pierwsze kroki po Warszawie, która jednak i pomimo wszystko została stolicą, sercem, czynem i sumieniem kraju. I w tych pokleconych na gwałt biurach, wśród ząbkujących kartotek, w warunkach, które odstraszyłyby Amundsena, Byrda i Franciszka Pizarro, tworzy się coś istotnie nowego, a publiczność atakuje kasy i wejścia do sali, w której ktoś gra, śpiewa czy dyryguje. I objaw ten jest najważniejszy w naszym odradzającym się życiu muzycznym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mycielski, Zygmunt 1957. Ucieczka z pięciolinii, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.