pokilkakrotnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) "Wpuszczony raz do pokoju, miałem honor zobaczyć ze wszech miar straszliwego sędzię. Nie ruszywszy się ze stołka, wysłuchał pokornej oracyi, a wspaniałosurowym okiem zmierzywszy mnie pokilkakrotnie od stóp do głowy®, kazał pajukowi10 podać sobie miednicę staroświecką, pięknej marcypanowej11 roboty, ze rzniętym w środku (jakem postrzegł) nie jego herbem; dopiero umywszy się należycie, odprawił mnie w krótkości słów zwykłym wielkim ministrom komplementem: zobaczę o co rzecz idzie, będziesz miał "Wmć Pan w czasie rezolucyą12...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krasicki, Ignacy 1929. Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, Kraków : Nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.