pokiereszowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na „pokiereszowanie" artykułu (zob. list Orzeszkowej do Aurelego Drogoszewskiego z 4 VI starego stylu 1903) autorka nie zgodziła się i wobec tego krążył on tylko w odpisach. Tekst artykułu przyniesie komentarz do listów Orzeszkowej do Hoesick a...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Orzeszkowa, Eliza 1955. Listy zebrane. T. 2, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.