pokazowo-propagandowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nie istniejącego już stanu rzeczy. Analogiczny charakter — jeśli idzie o działanie ex post facto8 — nosiło zarządzenie Greisera z 10 października 1939 roku o przejęciu ruchomego i nieruchomego mienia poznańskich przedsiębiorstw wydawniczych, jak Drukarnia Polska (Kurier Poznański), drukarnia Dziennika Poznańskiego, Księgarnia S. Wojciecha. Rozporządzenie o konfiskacie tych zasłużonych dla kultury polskiej placówek wydawniczych wykorzystano zarazem dla celów pokazowo-propagandowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZHist - Zeszyty Historyczne (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.