pokaz-widowisko

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) — nazwa zwierzęcia i nazwa nosiciela cechy: kotek psotek, kaczka-dziwaczka; — dwie nazwy przedmiotów mające jeden denotat: stól-ława, smoczek-termometr, medalion-płaskorzeźba, nekrolog-biogram; — nazwa przedmiotu i nazwa cechy: stół staroć, huta gigant; — nazwa przedmiotu i nazwa oceniająca: suknia arcydzieło, stół pokraka; — nazwa obiektu i nazwa jego funkcji: film-sygnał, tytuł-alarm, tytuł-odpowiedź; — dwie nazwy jednego miejsca: piwiarnia-restauracja, archiwum-pracownia, rezerwat-matecznik, mauzoleum-adoratorium; — dwie nazwy jednej czynności (lub wytworu): okrzyk-wy jaśnienie, koncert-pr opozycja, pokaz-widowisko, informacja-ciekawostka, apel-prośba...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kallas, Krystyna 1980. Grupy apozycyjne we współczesnym języku polskim, Toruń : UMK
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.