pokaz-rozliczenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pary. Jeśli i one są równe, o starszeństwie rozstrzyga starszeństwo luźnych piątych - kart obydwu zestawów. Jeśli obydwa zestawy składają się tylko z kart tej samej wysokości, są równe (Uwaga: ten układ kart jest ważny i liczy się w ostatecznym pokazie-rozliczeniu, lecz nie bierze udziału w licytacji i zakupie kart)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pijanowski, Lech 1975. Gółka z pancerolą i inne felietony, Warszawa : KAW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.