pokarnalitowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przemysł chemiczny Spośród ważniejszych dokumentacji technicznych otrzymanych w roku 1960 ze Związku Radzieckiego można wymienić projekt techniczno-roboczy katalicznego krakingu ropy, rozszerzony projekt wstępny otrzymywania bromu z ługów pokarnalitowych, rozszerzony projekt wstępny syntezy cyjanowodoru, rysunki wykonawcze elektrolizera BGK i inne. Związek Radziecki wykonał dla nas cenną ekspertyzę w dziedzinie produkcji kauczuku syntetycznego oraz umożliwił wielu naszym specjalistom odbycie praktyk w zakładach radzieckich. Zastosowanie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Galiński, Tadeusz et al. (red.) 1961. Rocznik polityczny i gospodarczy 1961, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.