pokarmowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Druga zasada zachowania średnich głosi, że średnie liczby osobników dwóch gatunków od siebie pokarmowo uzależnionych są stałe, bez względu na początkowe liczby tych gatunków, pod warunkiem, że ich współczynniki rozrodcze oraz środki obrony życiowej pozostają niezmienne. Zasada ta wyraża normalne ustosunkowanie się biologii gatunków do ich środowiska...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Demel, Kazimierz 1967. Zwierzę i jego środowisko. Wstęp do ekologii zwierząt, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.