pokarm-osoba

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wprost: „kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57). Pokarm-Osoba jest Życiem, to właśnie życie przyjmuje człowiek, stając się w pełni istotą żyjącą (por. Rdz 2, 7). Życie można przyjąć od dającego, można je mieć w sobie przez kogoś. Jezus wyraźnie to akcentuje w mowie eucharystycznej: „Mnie posłał...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Paszkowska, Teresa 2000. Integrująca rola słowa, Lublin : KUL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.