pokantowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Filozofia Fichtego nie była, oczywiście, teorią zjawisk; byłaby absurdem, gdyby chciała zastąpić naukę empiryczną. Natomiast jest zrozumiała jako metafizyczna hipoteza o naturze bytu. Była to metafizyka w duchu pokantowskim. Krytycyzm Kaniowski powstrzymywał filozofów od wchodzenia na drogę metafizyki, ale za to — tych, co na jej drogę weszli, zwalniał od obowiązku liczenia się z obrazem świata narzucanym przez zjawiska...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tatarkiewicz, Władysław 1970. Historia filozofii. T. 1-3, wyd. 7, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.